ARV


 - Vesterbro porten til det moderne


 i samarbejde med docomomo danmark
Med støtte fra statens kunstfond arkitekturudvalg, dreyers fond, nationalbankens jubilæumsfond og politiken fonden


14.3. - 21.4. 2024

Installation view: Ani Zakaryan
Installation view: Ani Zakaryan

 

Installation view: Ani Zakaryan

Installation view: Ani Zakaryan


ARV  
Vesterbro  - porten til det moderne viser gennem en række nye fotografier København V som bydelen, hvor den moderne by fik sit gennembrud. Sammen med foreningen docomomo danmark viser Prospekt nye fotografier af både arkitekturfotografer og fotografer, som har mediet som kunstnerisk udtryk. Lovisa Nordlöf, Hampus Berndtson, Ani Zakaryan, Anders Sune Berg, Anja Kuhlbrodt, Søren Nagbøl, Martin Ransby samt Paula Duvå og Mads Holm er blandt de fotografer, der har været sendt ud. Gennem deres blik får vi muligheden for at se byen påny. 

I vores daglige færden overser vi sammenhænge, byrum og detaljer ved mange af de bygninger, vi tager som selvfølgelige dele af byen. I fotografernes værker får vi mulighed for at dvæle både ved huse, der er fredede, truede, eller bare indgår i byens væv.

I projektet fremhæves fem bygningsværker. Den Hvide Kødby (1930-1934) og Bryggergården (1974-1975) er to markante Vesterbro-anlæg, som er udvalgt, fordi vi gennem dem får hele epoken spændt ud fra den tidlige, lyse modernisme til brutalismen. Vestersøhus, SAS Royal hotel og Gasværksvejens skole bygning B placerer sig midt i feltet med hver deres egen fortælling. Studerende fra Kgl. Akademi arkitektur har arbejdet med transformation af skolen, og medvirker med projektmateriale.  Herudover er en lang række flere Vesterbro-ejendomme med, som samlet sætter København V i et nyt lys. 

ARV  
Vesterbro - porten til det moderne bygger på en række opsigtsvækkende erkendelser. Nemlig at Vesterbro repræsenterer den nye by - så langt utopien nu rakte. 

Løvenborg på Vesterbrogade fra 1906 foregreb det moderne med landets første curtain wall facade. De togrejsende overnattede på hotel Astoria og flypassagernerne checkede ind og ud i SAS hotellets airterminal. Vesterport og Buen blev nye ikoner i det modernes scenografi, og City Plan Vest fra 1958 ville lade motorveje flette ind og ud langs søerne og udover indre Vesterbros nysanerede arealer omgivet af kongrescentre og 'streets' in the sky' forretningsstrøg. Borgenhus på Halmtorvet siges at være det første og sidste hus i planen, men når man som vi gør i ARV ser nærmere på dette og hele Nyropsgade, forstår man hvor langt det moderne nåede i vores by. Faktisk lever ånden fra planen videre over og under Dybbølsbro og Kalvebod, som nu danner en ny flanke i historien om det atter engang nye Vesterbro. 

Dermed løfter udstillingen sig ud over den enkelte bygning og kæder kvarteret sammen med den større byudviklings- og arkitekturhistorie. 

docomomo danmark er del af en international organisation, der arbejder for at dokumentere og bevare bygninger, steder og kvarterer af modernistisk arkitektur. 


Formålet er fremhæve arkitekturfotografiet som selvstændig udstryksform, og at få sat fokus på bygningsarven fra the modern movement. Martin Ransby


Anders Sune Berg


Paula Duvå og Mads Holm

Hampus Berndtson


Ani Zakaryan


DOCOMOMO Danmark er den danske afdeling af den internationale NGO DOCOMOMO, hvis primære opgave er at dokumentere og bevare modernismens bygninger, steder og kvarterer. Bygningsarven fra modernismen, også kaldet The Modern Movement, har igennem de seneste årtier været truet og er ofte blevet opfattet som historieløs og uden kulturarvsmæssig værdi. DOCOMOMO Danmark bidrager til forståelse og beskyttelse af modernismens bygninger ved at samle viden, deltage i konferencer og formidle via udgivelser og offentlige arrangementer. I forbindelse med truede modernistiske bygninger udarbejder DOCOMOMO Danmark også høringssvar. DOCOMOMO Danmark er en forening bestående af fagpersoner, der hver især interesserer sig for og arbejder med modernismens bygninger i deres daglige og faglige virke.

Hvis du kunne være interesseret i medlemskab, indbetales kontingent til Danske Bank: Reg. nr. 1551 Konto nr. 0759708
Priser på medlemskab: Docomomo Danmark · Individuelt medlemskab: 250 kr · Studerende: 100 kr · Virksomheder: 1.500 kr Docomomo International* · medlemskab: 550 kr · Studerende: 300 kr · Virksomheder: 5.000 kr *medlemskab i Docomomo International inkluderer abonnement på to nummer af Docomomo Journal