Byen i dig // The city in youÅbning 10.8. 17.00 - 21.00


11.8. - 3.9. 2023
Baseret på et open call har vi valgt værker ud af følgende bidragsydere:

Frida Retz,  Mike Mac-Leod Worning, Gunvor Lind Balslev,  Jesper Helbo, Jørn Hulgaard Sørensen, Yuxiang Li,  Nikolaj Callesen,  Gunne Lykke Gorell,  Lars Hilfling, Anne Mette Kærulf Lorentzen og Tim Bertram Fisker.

Tak til alle, som har sendt materiale ind. Vi har gjort os umage for at sammensætte et tankevækkende forløb rundt i Prospekt. 

Støttet af Vesterbro Lokaludvalg og Dreyers fond.Open call

:
Vi spejles af byen. Den bor i os. Vi er en del af den. Queer rum er overalt. I

et blik, under en trækrone, mellem lagner og lag på lag af husrækker og

gader. I udstillingen BYEN I DIG sætter vi lys på queer rum og vil gerne med

jeres hjælp skabe et udsnit af, hvordan de rum ser ud i 2023.


Det kunstnerdrevne udstillingssted Prospekt for fotografi og rum sætter med

dette open call fokus på byen som social konstruktion og den fysiske ramme

om vores liv, og spørger om der er brug for at vi kalder nogle steder for queer

spaces eller lommer i byen for lgbtqia+…?!


Med et København, som i 2023 er verdensby for arkitektur og en Copenhagen

Architecture Festival, som i år har temaet Livsform, er det oplagt for Prospekt at

beskæftige sig med byen i dette lys. Er byen åben og imødekommende, tryg og

favnende eller er den forudsigelig, kedelig, glat og mainstream? Er der træk ved

byen, som gør livet som queer person nemmere eller sværere?!


I tilbageblik har homobyen været et netværk af koder og blikke, farvede

signaler, blink og tavs gestik. Særlige rum i byen, dens kanter og volde som

passager for lystfuld færden. Udvalgte steder i byen var ladet med betydninger

og muligheder - men hvordan ser det ud i dag? Har byen mistet noget af sin

tiltrækningskraft, fordi meget af det urbane liv er flyttet ind på  telefonen?


Med dette open call giver vi spørgsmålet videre til jer.

Udstillingen BYEN I DIG er åben for fotografi, objekt, tekst, collage og tegning.

Send dit forslag senest 26.6. 2023 til prospekt.space@gmail.com
.

Kunstneren afholder som udgangspunkt egne udgifter til sin produktion af værker.


Kuratorer:

Billedkunstner Gitte Svendsen

Arkitekt og fotograf Mogens UlderupTil Byen i dig skaber vi en social zone i Prospekt, som inviterer til ophold og som kan bruges når vi har oplæsning og artist talks. 


THE CITY IN YOU


11.8. - 3.9. 2023

opening 10.8. 


We are mirrored by the city. It lives in us. We are part of it. Queer spaces are everywhere.
In a glimpse, under the leaves of a tree, between sheets and layers upon layers of rows of
houses and streets. In the exhibition THE CITY IN YOU, we focus on queer spaces and would
like to ask foryour help to create an insight to what those spaces look like in 2023.

With this open call the artist-run exhibition space Prospekt would like to invite you to deal
with the city as the social and physical frame surrounding our lives. Are queer spaces
everywhere or are they specific to certain areas?

Is the city open and welcoming, safe and embracing or is it predictable, boring, smooth
and mainstream?

In retrospect, the gay city has been a network of codes and looks,

signals, silent gestures. Certain places in the city were loaded with meanings

and possibilities - but how is it today? Has the city lost some of the attraction

because much of urban life has moved onto the phone?


With this open call, we pass the question on to you.


The exhibition THE CITY IN YOU accepts photography, object, text, collage and drawing.

Send your proposal no later than 26.6. 2023 to prospekt.space@gmail.com.
Participation at own cost.  (Production cost)Curators:
Visual artist Gitte Svendsen
Architect and photographer Mogens Ulderup

Q&A