GRÆNSERUM


Gruppeudstilling

12.01. – 18.02. 2024Udstillingen er støttet af Københavns kommune og Statens kunstfond.

Deltagere:
Carsten Rabe (fra Hamborg)
Chili Seitz (fra Kiel)
Claus Carstensen (opr. fra Sønderborg)
Emma Otten (fra Sønderborg)
Jana Kessler (opr. fra Flensborg)
Karin Lind (opr. fra Als)
Mads Cornelius (opr. fra Flensborg)
Merlin-Jon Bresinski (opr. fra Flensborg)
Meret Krasa (opr. fra Sild)
Mogens Ulderup (opr. fra Aabenraa)
Oskar Schroeder (fra Flensborg)
Stine Marie Jacobsen (opr. fra Sønderborg)

Kurator Janosh Heydorn (opr. fra Flensborg)

ÅBNING 11. januar 2024 kl. 17.00 - 20.00


ÅBNINNGSTIDER:
Fredag 16. februar 16.00 - 18.00
Lørdag 17. februar 13.00 - 15.00
Søndag 18. februar FINISSAGE med sønderjysk kaffebord 13.00 - 15.00

 


koncert 08. februar med MALMDanmark er omgivet af naturlige grænser, kystlinjen, der gør det nemt at udpege, hvor landet ender og begynder. Kun mod syd, hvor den dansk-tyske grænse ligger, er Danmark fysisk forbundet med resten af verden – af en stiplet linje på 68 kilometer, som for mere end 100 år siden blev trukket tværs over landkortet mellem Vadehavet og Flensborg Fjord. Linjen er næsten usynlig, men adskiller to administrative territorier, to retssystemer og to lovgivninger.

Ofte overses der, hvor stort et drama, der også er forbundet med denne grænse. Kulturel udveksling og stærke mindretalsbevægelser har skabt kulturlandskaber, som sætter grænsens dualitet på spil. Hvordan kommer skillelinjer mellem områdets landsdele til udtryk i kunsten, arkitekturen og det levede liv? Og hvad er det, der binder dem sammen? Billedkunstnere og arkitekter fra begge sider af grænsen udstiller værker, der fremhæver landskaber og narrativer, der strækker sig på tværs af landegrænsen. I deres udforskning af natur- og kulturlandskaber berører kunstnere fra blandt andet Aabenraa, Sønderborg og Flensborg regionens unikke historie, økologi, arkitektur og sociale fællesskaber.

Udstillingen bringer etablerede kunstnere sammen med unge kunstnere fra grænseregionen og skaber derved en dialog på tværs af erfaringer.

I løbet af udstillingsperioden afholdes der flere events:

Tirsdag 16.1. kl. 19.00 - 21.00 er der dialektmøde med den sønderjyske ambassade og omvisning i udstillingen på sønderjysk

Den Sønderjyske Ambassade er en forening for sønderjyder i København. Prospekt har inviteret ambassaden og dens medlemmer ind til en samtale om den dialekt de fleste kender, men ikke alle forstår. Der vil være en omvisning i udstilling på sønderjysk. På Vesterbro findes i dag en række gader med navne efter steder i Sønderjylland (Nordslesvig), f.eks. Haderslevgade, Ballumgade, Rejsbygade, Sundevedsgade, Møgeltøndergade, Alsgade, Broagergade, Røddinggade, Slesvigsgade, Hedebygade, Dannevirkegade, Flensborggade, Mysundegade, Sankelmarksgade og Dybbølsgade. Gaderne fik deres navne i perioden 1858-1942, og mange er opkaldt efter vigtige slag i de to slesvigske krige, 1848-49 og 1864. Her er den mest kendte gade Istedgade, der er opkaldt efter slaget ved Isted Hede i 1850.

Onsdag 24. januar kl. 18:00 - 20:00 kvinders identitet i Sydslesvig 1864 -  1945: At fremme det danske

Beklædningsdesigner Anna Toftgaard Hansen fra Sydslesvig inviterer til en talk om identitet og beklædning. Med sin kollektion En Ridderkvinde i sygeplejerkofte fortæller Anna Toftgaard Hansen historien om kvinderne i grænserummet: Det var svært at finde materiale om kvinderne. Det var dem, der stod for kaffebordet og alt andet praktisk, når mændene holdt stormøder. Det var ofte også dem der led mest, når familier offenligt bekendte sig til det danske. Da hun på et tidspunkt hørte om, hvilke beklædningsgenstande man fandt ved udgravninger gik det op for hende, at tøj er en del af historien. Mode er og har altid været identitetsskabende, og netop det fascinerer Anna. Hendes interesse for historie og politik  gjorde, at Anna beskæftigede sig meget med sin egen familiehistorie og derigennem fik fokus på kvindernes rolle, som nu er blevet til en serie kjoler, der skal afspejle danske kvinders vilkår i Sydslesvig fra 1864 til 1945.

Anna medbringer sin kollektion og Prospekt gør plads til catwalken og serverer et glas.

  

Torsdag 8.2. 19.30 er der koncert med Malm
Grafisk design: Janosh Heydorn

Am 11. Januar 2024 eröffnet GRÆNSERUM im Prospekt Space in Kopenhagen mit Kunst aus und über die dänisch-deutsche Grenzregion.Künstler*innen und Architekt*innen beider Seiten der Grenze stellen Werke aus, die Landschaften hervorheben, die sich über die Landesgrenze erstrecken. In ihrer Erforschung von Natur- und Kulturlandschaften behandeln Künstler*innen aus Apenrade, Sonderburg und Flensburg die einzigartige Geschichte, Ökologie, Architektur und die sozialen Gemeinschaften der Region.

Dänemark ist von natürlichen Grenzen umgeben, der Küstenlinie, die es leicht macht, zu bestimmen, wo das Land endet und beginnt. Nur im Süden, wo die dänisch-deutsche Landesgrenze verläuft, ist Dänemark physisch mit dem Rest der Welt verbunden - durch eine gestrichelte Linie von 68 Kilometern, die vor mehr als 100 Jahren zwischen dem Wattenmeer und der Flensburger Förde in die Landkarte gezeichnet wurde.

Die Linie ist nahezu unsichtbar, aber sie trennt zwei Verwaltungsgebiete, zwei Rechtssysteme und zwei Gesetzgebungen.

Oft wird übersehen, welche Dramen mit dieser Grenze verbunden sind.Kultureller Austausch und starke Minderheitenbewegungen haben Kulturlandschaften geschaffen, die die Dualität der Grenze in Frage stellen. Wie kommt die Trennlinie zwischen den Regionen in Kunst, Architektur und dem gelebten Leben zum Ausdruck? Und was verbindet sie?

GRÆNSERUM versammelt Kunst und Künstler*innen aus der Grenzregion, um Spuren der Landschaften freizulegen, die sich über die Landesgrenze hinaus erstrecken. Die Ausstellung bringt etablierte Künstler*innen mit jungen Künstler*innen aus der Grenzregion zusammen und schafft so einen Dialog über Erfahrungen hinweg.

Während des Ausstellungszeitraums wird es Veranstaltungen und Talks geben. Konzert am 8.2. mit Lars Malm, der Lieder zu Briefen des Südjüten Kresten Andresen komponiert; Dialekt-Treffen am 16.1. mit der Südjütländischen Botschaft; Modenschau über die Frauen der dänischen Minderheit am 24.1.; uvm.)