5. 

Intervention

Jonas Sangberg, 14.1. - 29.1. 2023

Quick n’ dirty overtagelse af Mogens Ulderups udstilling Omgivelser


Intervention installation view 002a
Intervention installation view 002b

JS /2023
Katastrofeteori
  En intervention er en indgriben i en situation for at forhindre et bestemt udfald eller for at ændre en udvikling. Dette kan være f.eks. ske i fysisk byplanlægning, arkitektur, politik eller økonomiske sammenhænge.  (Eller det hele på en gang)Jonas Sangbergs intervention af udstillingen “Omgivelser. Mogens Ulderups arkiv 1995-2021” består af en blanding af egentlige værker samt interventioner lavet stedsspecifikt specielt til/i Prospekts lokale og igangværende udstilling.  En række af værkerne har tidligere været udstillet i andre sammenhænge, men indgår nu i nye sammenhænge og opsætninger. Andre er skabt specifikt til denne udstilling.Værkerne og interveneringen er tænkt som en samlet installation af readymades, fundne objekter, malerier, skulpturer, blandformer mm.  Målsætningen er at lave en en dialog mellem Mogens Ulderups fotoarkiv og opsætning af dette og Jonas Sangbergs arbejder. En form for dialog, hvor den hurtige intervention skaber en konflikt/remix/brud, på samme måde som når et hurtigt grafitti værk ender på en bygning. (Eller en gruppe BZer overtager en forladt bygning)Udstillingsideen og koncept er kommet i stand 10 dage før udstillingens åbning. Hastigheden i dette har Mogens Ulderup og Jonas Sangberg valgt at bruge som et benspænd og udtryk for en fælles fascination for det flygtige og midlertidiges æstetisk.

 Om Jonas Sangberg

Jonas Sangberg kunstneriske praksis tager sit afsæt i begreberne impermanens, katastrofeteori og materialiseret hukommelse. Tings betydning, historie, tid, værdi, foranderlighed og forgængelighed. Han arbejder primært med præfabrikerede dagligdagsobjekter og materialer. Nogle gange personlige. Andre gange fundet, genbrugt eller købt. Har lavet værker i alt fra teltstof, rester af fundene møbler til papir, træ, og pap. Samt malerier med malingrester på gamle møbelplader og presenninger. Værkerne arbejder med nødvendighed som mål.  Hvor lidt er nødvendigt?  Hvor lidt skal der til for at fortælle en historie?Jonas Sangberg er uddannet arkitekt og byplanlægger fra Det Kongelige Akademi i 2004. Efter næsten 20 år som praktiserende arkitekt har han gennem de 5 år parallelt opstartet en kunsterisk praksis. En praksis som bl.a. har resulteret i deltagelse i udstilinger på bl.a. Den Frie, Aarhus Kunsthal, og Janus Bygningen.  Den fri udstillingsbygning
Intervention installation view 001b
Mark