9.

Mockup
Byen der forsvandt // The city that disappeared

Finn Larsen 26.6. - 30.7. 2023


Fernisering søndag 25.6. 14.00 - 17.00
12.7. 17.00 - 19.00 for tre nye bøger af Finn Larsen. Tekst af Sarah Giersing:

Randområdernes topografi

Finn Larsen er den stædigste dokumentarist, jeg kender. Gennem årtier har han fotograferet på de samme steder, han har ophobet enorme tanke med billeder af ting og områder, der ofte bliver overset. Hække og stativer i Randers’ udkant. Træer, der vokser i Grønland. Losseplader, beplantning omkring socialt boligbyggeri, parcelhuskvarterer uden fortov. Finn går altid den ekstra kilometer for at få et par billeder mere til sit arkiv, selv når de lokale bekymret spørger hinanden i nabogruppen online, hvem pokker den sortklædte mand med rygsækken er, der går og fotograferer deres græsplæner? Som om der var noget at se.

Der er altid noget at se i Finns billeder, men det kræver at man kigger efter. For de lefler ikkefor publikum. De ser sådan set bare ud som der nu lige gjorde, den dag Finn kom forbi, måske er busken blevet lidt højere end sidst. Eller mere sandsynligt: den er blevet klippet ned. For hvis der er noget, man kan se i hans fotografi, så er det at planterne er under pres.

Min favorit blandt de Finnske emner er den forandrede provins. I hans mastodont af en Randers-billedsamling, der ikke bare omfatter hans egne billeder fra slutfirserne til nu, men også inddrager luftfotos fra mellemkrigsårene og registreringsfotos taget af en dygtig forvaltnings-fotograf fra efterkrigstiden, kan man iagttage modernitetens ubønhørlige kværn. Byen vokser udad, bliver mere flad. Bondegårde bliver til boligblokke, køkkenhaver bliver afløst af robotplæneklippere, perlegrus, panoramaglas og carporte bliver en ting. Lokalpolitikere drømmer om at brande sig med byplantriumfer, byen skal være et midtjysk Venedig. Fortove bliver overflødige, når alle kører bil.

Alt det kan man se, hvis man slår en tur forbi Prospekt på Vesterbro, hvor udstillingen MOCKUP står lige nu. 

MOCKUP

Byen, der forsvandt/The city that disappeared. En installation af fotograf Finn Larsen.

På et konkret og sanseligt grundlag får man adgang

til et anderledes og komplekst overblik over forandringer i bylandskaber i en periode, hvor byerne og bilerne har lagt beslag på en stadig voksende del af verdens landskaber.

MOCKUP er baseret på fotografisk materiale fra en dansk provinsby, dels egenproduceret og dels indsamlet.

Det er blevet til et komplekst, visuelt forandringsarkiv, hvor mange forskellige aspekter af de sidste 80 års ændringer i et bylandskab går i dialog med hinanden.

Udgangs- og omdrejningspunktet er Finn Larsens egne undersøgelser af byen fra andre vinkler end de gængse, og fra vandrerens perspektiv, dels i slutningen af 80'erne og dels i 2020-23.

Der indgår i øvrigt bl.a. fotografier af teknisk assistent Werner Livoni fra 40'erne til 70'erne, luftfotografier af Sylvest Jensen fra 50'erne, elementer af en udstilling og et lysbilledprogram fra slutningen af 70'erne, som Finn Larsen var involveret i, samt bystyrets fremtidsvisioner for byen.

Prospekt presents the next exhibition in this summer's programme, which focuses on cities and urban planning. MOCKUP is supported by the City of Copenhagen, the Council for Visual Arts and Dreyer's Foundation. MOCKUP is based on photographic material from a Danish provincial town. It is Finn Larsen's own works, and found material. Finn Larsen is a danish photographer with a large number of publications, exhibitions and collaborations on his cv. With MOCKUP he creates a complex, visual archive, where many different aspects of the last 80 years of changes in an urban landscape each tell their part of the story. The starting and focal point is Finn Larsen's own studies of the city from other angles than the usual. It is the hiker's perspective we see; from the late 80s and again in 2020-23. The material from the city archives include photographs of technical assistant Werner Livoni from the 1940s to the 1970s, aerial photographs of Sylvest Jensen from the 1950s, as well as the city government's future visions for the city. It is specifically about Randers, but the change that is evoked and put into perspective in the exhibition is general and has parallels in virtually all other cities and their suburbs – in Denmark and globally. The exhibition has the character of a MOCKUP, as the project is still in process.