OMGIVELSER


Vores færden gennem det nære og det fjerne efterlader os med fragmenter af det sete. Hverdagens blik på byen, rejsens notater, unavngivne steders aftryk på vores erindring, omrids gennem togruder, landskaber udenfor sæsonen. Fotografiet af vores omgivelser har mulighed for at fastholde det hele - både af det monumentale i et bygningsværk eller det tilsyneladende værdiløse i et overset hjørne af byens kant.
Udstillingen Omgivelser samler en række fotografiske nedslag fra kendte som mindre kendte steder i København og omegn - mange af dem nu forsvundne eller forandrede - og set gennem en arkitekts søger. Mogens Ulderup viser på udstillingen et udsnit af sine billeder fra de sidste 20 år.  Udstillingsstedet Prospekt arbejder med projekter i krydsfeltet mellem arkitektur og fotografi, og vil til Omgivelser skabe nye måder at vise fotografiet på. Byggeaffald og storskrald fundet rundt omkring galleriet danner basis for iscenesættelsen af værkerne.

Prospekt er oprindeligt en butik og har derfor fire store ruder mod Eskilds- og Eriksgade. Udstillingen fungerer derved også udenfor åbningstid. Vinduerne fremstår som montrer, hvor visuelle fortællinger opstår.