6., 7., 8.Som første del på udstillingsrækken i prototype-projektet Projekt 1-4, præsenteres en fotografisk og procesbaserede udstilling i Prospekt. Her vises serier af fotografier og grafiske værker af Jonas Georg Christensen og Martin Ransby. Det sker ved at lade de to kunstneres virke indgå i en dialog – konceptuelt samt konkret i rummet – som igen derved i praksis skaber sammestillinger mellem to praksisser. Visuelt, begrebsligt og konceptuelt.

På Østerbro, i Ørestad – eller på et tilfældigt sted i en europæisk storby. Byens parenteser kan findes alle steder. I en ophobnings tilfældige komposition, i de forskydninger af betydning der kan opstå i mødet med et skilt på et fremmed sprog man ikke kan læse.
    Ransby og Georg Christensen arbejder begge fotografisk med, i og ud fra forløb. De deler desuden en interesse for byers visuelle fænomener. I kunstnernes undersøgelser af hvad virkelighed er for en størrelse slåes der revner i byen, sprækker som et steds tid får plads til at vokse ud af – i og med beskuerens involvering i billedernes konstruktioner.
    Et sådant midlertidigt rum ses ikke, medmindre at nogen peger sin krop og sit kamera dén vej, ser noget og udpeger dette fra lige præcis dén vinkel. Altså ved at tage det på sig at sige “sådan her ser verden, også, ud”. Og derved, med sin særegne tilgang til fotografi, påpeger at her er noget som man vil kunne interessere sig for – som fotograf – som beskuer, og som en der er borger i byen samt som menneske i ‘en moderne polis’.

Jonas Georg Christensens praksis er informeret af straight photography-traditionen, men samtidigt er Georg Christensen – som er uddannet billedkunstner og kunstteoretiker – også orienteret imod så umiddelbart forskelligartede bevægelser som graffitiens DIY-æstetik, 60’er og 70’ernes sprogmaterialisme og systemdigtning, samt den teoretiske fysik. En kvantemekanisk tidsopfattelse møder således her en 00’er-institutionskritik. Der-ved fremstillende en kritik af sin modernistiske arv, i forsøg på at begribe hvad virkelighed er gjort af. Det vil sige, hvad billedets plastik, måske, i en gennemmedieret og medierende verden har med at gøre i dag. (Georg Christensen uddyber på seminaret ifm. bogrelease).

Martin Ransbys fotografiske arbejde tager ofte udgangspunkt i et afgrænset geografisk område, som Ransby, gentagende, vender tilbage til over tid.  Så, over tid, opbygges en subjektiv fotografisk ophobning – et korpus? –, Ransby i redigerings-processer bruger til at danne nye sammenhænge ud fra og forsøger at skabe mening ud af. På udstillingen præsenterer Ransby en række sort-hvide fotografier fra Ørestad i København. Her støder vi på en ‘ung’ bydel, i kraftig udvikling. Et sted hvor materialer og byggeaffald til stadighed definere bybilledet. Fotografierne – noterne – er fra 2015-22.

Projekt 1-4 er et kunstnerdrevet projekt organiseret af Jonas Georg Christensen (JGC), Andreas Olesen (AO) og Martin Ransby (MR) i et tæt samarbejde med Mogens Ulderup (MU, som er indehaver af Prospekt). Begge størrelsers – projektets og Prospekts sigte er at give plads til at afprøve formater, ved at skabe tværfaglige møder mellem forskellige discipliners aktører. Derudover ønsker vi med Projekt 1-4 at skabe et rum til det uventede møde og altså til at se hvad der sker når man, med et mildt temperament, i 2023 laver et projektrum. Et laboratorium for traditionelt og nyt fotografi, i ekkokammerets day and age.
    Projekt 1-4 ‘prototyper’ på flere måder og er dermed forsøget der kommer før en række af yderligere forsøg. Projektet består af tre udstillinger, to seminarer og en publikation. Ved at udføres i praksis danner og tester Projekt 1-4 mulighederne for at pro-ducere skrift, billede og publikation – via processuelle, kollektive og diskursive praksisser.
    Mens at Projekt 1-4 giver publikum en mulighed for at få et indblik i hvad fremtiden vil kunne bringe, så fungerer Prospekt som en linse, og det der giver lokalet en vinkel samt sin overordnede retning. Således kastes en skygge gennem et vindue der, som en tegning på et stykke papir, åbenbarer nye rum og deres mulige rekonfiguration over tid.


Seminar og boglancering 24.2. 19.00 - 22.00

ALLE SANSER, BYENS RUM OG TIDENS TRÆKMartin Ransby, Jonas Georg Christensen og Lars Broson Fich taler om deres respektive fotografiske praksis med afsæt i ovenstående.

Desuden udgiver Jonas Georg Christensen den nyeste bog i DOK. OBS.-serien/ @documented_observations "Learning from Italy"

Alle interesserede velkomne. Gratis adgang. Send gerne en besked hvis du kommer aht siddepladser.

Grafisk design: @andersgerning

Tak til Vestebro Lokaludvalg for økonomisk støtte. @vesterbrolokaludvalgInstallation view

Foto: Jonas Georg Christensen 


—————

Byernes parentes – fotografier fra midlertidige rum
Jonas Georg Christensen og Martin Ransby
10.-26. februar, 2023
Prospekt, Eriksgade 15, 1708 København V

Fernisering
Torsdag d. 9 februar 17-19


Arrangementer i udstillingsperioden
Alle sanser, byens rum og tidens træk
Seminar og bogrelease
Lars Broson Fich, Jonas Georg Christensen og Martin Ransby
Fredag d. 24 februar 19-22

Udstillingen er åben efter aftale 
Tag kontakt via www.prospekt.space – @prospekt.space – eller skriv eller ring via:  JGC: 6171 2763 · MR: 2091 8482 · MU: 2164 0368

6.

Like Power


Andreas Olesen og Anders Reventlov 18.3. - 26.3. 2023
7.

Passage

Ida Marie Wedfall, Jonas Georg Christensen, Martin Ransby, Mogens Ulderup 14.4. - 23.4. 2023Grafisk design på Projekt 1 - 4 v. Anders Gerning