Revisions and postscripts22.09. - 22.10. 2023


Asmund Havsteen-Mikkelsen med Michalis Zacharias


Støttet af Københavns kommune Rådet for visuel kunst og Dreyers fond.Modernismen i skyggen af klimakrisen. Prospekt viser Asmund Havsteen-Mikkelsen og Michalis Zacharias dystopisk-poetiske tilgang til tidens udfordring gennem arkitekturhistoriens optik.

Med 40 arkitektoner og et antal fotografier rykker billedkunstner Asmund Havsteen-Mikkelsen ind i Prospekt, og i et samarbejde med den græske billedkunstner Michalis Zacharias vises en simulation af Havsteen-Mikkelsens værk Flooded Modernity fra 2018. Denne del vises også simultant i Athen.

Havsteen-Mikkelsen og Zacharias fælles omdrejningspunkt har været optagetheden af modernismens utopier og frustrationen over utopiens fravær i dag. Vi lever stadig i et rum defineret af moderniteten (med alle dens ikke-intenderede konsekvenser, såsom global opvarmning, biodiversitetskrise, social ulighed, enorme ressourceforbrug etc.), men uden den fantasifulde gejst og energi, der prægede den tidlige modernisme.  

Målet med udstillingen er at sætte fokus på utopiens status i dag. Hvordan kommer vi videre med at skabe nye? Hvordan kunne en utopi se ud, der ikke blot involverer kunst og arkitektur, men også inddrager den ikke-mennskelige natur?


Udstillingens titel REVISIONS AND POSTSCRIPTS henviser til denne bevægelse – værkerne er både revisioner, hvor vi prøver at se igen med nye øjne, og efterskrifter til en allerede færdig tekst. De medier, hvorigennem værkerne opstår, peger på denne nye status: de baserer sig på nutidens digitale informations- og computerteknologi, samtidig med at de anvender helt almindelige materialer. Et spændingsfelt imellem forskellige medier, der peger på hvordan fremtidens utopier vil både være konkret sanselige og digitalt immaterielle. Prospekt shows visual artists Asmund Havsteen-Mikkelsen and Michalis Zacharias' dystopian-poetic approach to the challenge of time through the lens of architectural history.

With 40 architectons and a number of photographs, Asmund Havsteen-Mikkelsen moves into Prospekt, and in collaboration with the Greek visual artist Michalis Zacharias, a simulation of Havsteen-Mikkelsen's work Flooded Modernity from 2018 is shown. This part is also shown simultaneously in Athens.

Havsteen-Mikkelsen and Zacharias' common focal point has been the preoccupation with modernist utopias and the frustration at the absence of utopia today. We still live in a space defined by modernity (with all its unintended consequences, such as global warming, biodiversity crisis, social inequality, enormous resource consumption, etc.), but without the imaginative spirit and energy that characterized early modernism.

The aim of the exhibition is to focus on the status of utopia today. How do we get on with creating new ones? What might a utopia look like that not only involves art and architecture, but also involves non-human nature?