Vådområder som fremtidens kystfælleder


7.11. - 10.12. 2023 Anna Aslaug Lund


åbning 7.11. 17.00 - 20.00

Støttet af Vesterbro Lokaludvalg

Åbent fredag 10.11. 14.00 - 17.00 samt søndag 12.11. 14.00. -1600


Udstillingen Vådområder som fremtidens kystfælleder af forsker og landskabsarkitekt MAA
Anna Aslaug Lund diskuterer vådområders potentiale som fælles steder for mennesker, dyr,
fugle og insekter – og derudover som kystbeskyttelse. Udstillingen viser fotografier fra Annas
feltarbejde og er en undersøgelse af vådområders rekreative kvaliteter og naturværdi.
Indenfor en nær fremtid kommer de danske kyster til at blive påvirkede af havvandsstigninger og
hyppigere stormfloder, og hvis vi vil undgå oversvømmelser, er vi således nødt til at tilpasse
kysterne til et ændret klima. Det gælder også for Vesterbro, hvor den historiske kystlinje ligger
det sted, som vi i dag kender som Sønder Boulevard. Vådområder er en naturbaseret
klimatilpasningsløsning, der kan fungere som en slags buffer mod oversvømmelser.

Kan vådområder integreres som en del af en klimatilpasningsstrategi for Vesterbro?
Gennem tre debatarrangementer stilles der i udstillingsperioden skarpt på, vådområders mulige
indtænkning i en urban kontekst med udgangspunkt i Vesterbro. Et af disse arrangementer
bliver en byvandring langs Vesterbros historiske kystlinje.

Anna Aslaug Lund er adjunkt på Københavns Universitet, hvor hun forsker i klimatilpasning
gennem naturbaserede løsninger. Hun udstiller bl.a. på arkitekturbiennalen i Venedig i år, hun
har været redaktør på bogen ”Critical Coast”, og hun har sammen med to af sine kollegaer
bidraget med et kapitel til bogen ”Tænk os om – Alternativer til Lynetteholm”.